Zakup
nekretnina

Possesso Nekretnine – ključ do Vaše sigurnosti

Pula i Istra nude razne mogućnosti kada je u pitanju zakup nekretnina. Ipak, postoji nekoliko stvari koje treba razmotriti prije potpisivanja ugovora.

Kao i kod svakog zakupa, iznos zakupnine je važan čimbenik. Također, važno je uzeti u obzir trajanje Ugovora o zakupu kao i uvjete ugovora. Osim toga, tu su i ostali izdaci poput osiguranja, poreza ili režija.

Zato nas kontaktirajte još danas kako biste izbjegli sve moguće nejasnoće povezane sa zakupom nekretnina.
Pridružite se našim zadovoljnim klijentima kojima smo pomogli u dobivanju najbolje moguće ponude i povrata uloženih sredstava.

Nekretnine za zakup

Zakup nekretnina – naša ponuda

Pula – poslovni prostor

500,00

Pula: U ponudi imamo ulični poslovni prostor od 40 m² koji se daje u zakup na dugoročno vrijeme. Poslovni prostor se sastoji od jedne prostrane prostorije uređene u rustikalnom stilu s kaminom te sanitarnog čvora. Poslovni prostor je dostupan za obavljanje svih djelatnosti.

  1

Pula – poslovni prostor

700,00

Pula: U ponudi imamo ulični poslovni prostor u Puli od 17 m² koji se daje u zakup na dugoročno vrijeme. Poslovni prostor se sastoji od jedne sunčane i osvjetljene prostorije te sanitarnog čvora. Poslovni prostor je dostupan za obavljanje svih djelatnosti.

  1

Svetvinčenat – poslovni prostor

Svetvinčenat (tal. San Vincenti) je naselje koje se nalazi u južnom djelu središnje Istre smješteno na cesti koja od Vodnjana vodi ka Pazinu. Udaljen od Slovenije 79km i od Pule 26km ovo pitoreskno naselje je povijesno bogatstvo već stoljećima. Područje općine je dobro integrirano u prometni sustav Istarske županije (željeznička pruga Lupoglav – Pula, državna […]

  2768 m²

Najčešća pitanja i odgovori – zakup nekretnina

Zakup poslovnog / poslovnih prostora

1. Što se smatra poslovnim prostorom?

Poslovnim prostorom u smislu Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

2. Što se smatra poslovnom zgradom?

Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu.

3. Što se smatra poslovnom prostorijom?

Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima zaseban glavni ulaz.

4. Kako se zasniva zakup poslovnoga prostora?

Zakup poslovnoga prostora zasniva se ugovorom o zakupu.

5. Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom stanju zakupodavac predaje zakupniku poslovni prostor da li se smatra da je poslovni prostor predan u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti predviđene ugovorom o zakupu?

Da, ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom stanju zakupodavac predaje zakupniku poslovni prostor smatra se da je poslovni prostor predan u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti predviđene ugovorom o zakupu.

6. Da li za vrijeme trajanja zakupa zakupodavac ima pravo izvršiti radove u svrhu uređenja prostora?

Da, za vrijeme trajanja zakupa zakupodavac ima pravo izvršiti radove u svrhu uređenja prostora ili radi sniženja troškova energije i održavanja.

7. Da li zakupnik smije činiti preinake poslovnog prostora bez izričite pismene suglasnosti zakupodavca?

Ne, zakupnik ne smije bez izričite pismene suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora.

8. Tko snosi troškove tekućega održavanja poslovnoga prostora?

Zakupnik snosi troškove tekućega održavanja poslovnoga prostora, ako nije drukčije ugovoreno.

9. Da li zakupnik odgovara za pogoršanje stanja poslovnoga prostora, uređaja i opreme koje je nastalo zbog redovnog korištenja?

Zakupnik ne odgovara za pogoršanje stanja poslovnoga prostora, uređaja i opreme koje je nastalo zbog redovnog korištenja.

10. Da li zakupnik ima pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup?

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup, osim ako nije drukčije ugovoreno.

Usporedite

NaslovCijenaStatusTipPovršinskiSvrhaSpavaće sobeKupaonice
error: Sadržaj je zaštićen!