Najam
nekretnina

Possesso Nekretnine – ključ do Vaše sigurnosti

Najam nekretnina u Puli i Istri pruža obilje raznih mogućnosti. Od apartmana i vila u središtu grada pa sve do luksuznih modernih kuća.

Ono što našim klijentima preporučujemo je mogućnost dugoročnog najma. U ponudi imamo stanove svih veličina na području Pule i okolice koji se daju u najam, a prednost kod takve vrste najma je da agencija Possesso nekretnine d.o.o. ne naplaćuje posredničku naknadu najmoprimcima.

Stoga, pozivamo vas da se obratite našoj agenciji kako bismo vam pružili smjernice i savjete tijekom cjelokupnog procesa.

Također, pregovarat ćemo u vaše ime, pomoći vam s papirologijom te pravnim i financijskim savjetima, a sve u svrhu osiguravanja najboljeg mogućeg izbora nekretnine u skladu s vašim željama i preferencijama.

Nekretnine za najam

Najam nekretnina – naša ponuda

Nisu nađeni objekti

Najčešća pitanja i odgovori – najam nekretnina

1. U kojem obliku se zaključuje ugovor o najmu nekretnine?

Ugovor o najmu nekretnine zaključuje se u pisanom obliku.

2. Koji su bitni elementi ugovora o najmu nekretnine?

Kada je najam nekretnina u pitanju biti elementi ugovora su:

  • ugovorne strane
  • opis nekretnine koja se daje u najam
  • visina najamnine i način plaćanja
  • vrsta troškova koje najmoprimac je dužan platiti
  • podatci o osobama koje će s najmoprimcem koristiti predmetnu nekretninu u najam
  • vrijeme trajanja ugovora o najmu nekretnine
  • odredbe o održavanju nekretnine koja je predmet najma
  • odredbe o primopredaji nekretnine koja se daje u najam
3. Kako smrt ili prestanak postojanja najmodavca utječe na sudbinu ugovora o najmu?

Smrt ili prestanak postojanja najmodavca utječe na sudbinu ugovora o najmu nekretnine tako da prava i dužnosti najmodavca prelaze na njegova nasljednika ili pravnog slijednika.

4. Može li se ugovor o najmu nekretnine na određeno vrijeme obnoviti prešutno bez sklapanja novog ugovora?

Smatrat će se da je ugovor o najmu nekretnine prešutno obnovljen ako nijedna strana najmanje 30 dana prije isteka ugovora ne obavijesti drugu stranu o namjeri ne produživanja ugovora o najmu nekretnine.

5. Što znači da se nekretnina privremeno koristi?

Znači da se nekretnina koristi samo za privremeni smještaj a ne za stanovanje.

6. Što znači podnajam?

Podnajam je ugovor kojim najmoprimac prenosi na podnajmoprimca pravo uporabe iznajmljene stvari (nekretnine). Dakle, slično kao i kod zakupa, pravo iz ugovora moguće je prenijeti na drugoga.

7. Kada najmoprimac može dati nekretninu u podnajam?

Najmoprimac može samo uz suglasnost najmodavca iznajmljenu stvar (nekretninu) dati u podnajam ili je po nekoj drugoj osnovi prepustiti drugome na uporabu. Ujedno, najmoprimac jamči najmodavcu da će podnajmoprimac rabiti stvar (nekretninu) prema ugovoru o najmu nekretnine.

8. Da li najmodavac može za vrijeme trajanja ugovora o najmu nekretnine istu otuđiti?

Najmodavac kao vlasnik iznajmljene nekretnine može nekretninu za vrijeme trajanja ugovora o najmu nekretnine istu otuđiti (prodati, darovati i sl.). Ako najmodavac iznajmljenu nekretninu nakon predaje najmoprimcu otuđi, stjecatelj nekretnine (npr.kupac, obdarenik) stupa umjesto najmodavca u prava i obveze iz ugovora o najmu nekretnine.

9. Da li se otkaz ugovora o najmu nekretnine mora dati u pisanom obliku?

Da, otkaz ugovora o najmu nekretnine mora se dati u pisanom obliku.

10. Ako duljina otkaznog roka nije određena ugovorom o najmu nekretnine ili zakonom ili mijesnim običajima, koliko dana ona iznosi ?

Ako duljina otkaznog roka nije određena ugovorom o najmu nekretnine, ista iznosi 30 dana.

Usporedite

NaslovCijenaStatusTipPovršinskiSvrhaSpavaće sobeKupaonice
error: Sadržaj je zaštićen!